akadálymentes honlap 

A közösségi cselekvés kereteinek meghatározásáról a víz-politika területén" című, 2000. december 22-én hatályba lépett, 2000/60/EK irányelv, a továbbiakban: Víz Keretirányelv (VKI), az EK új víz-politikája érvényesítésének legfontosabb eszköze. Előírásai szerint az Európai Unió tagállamaiban 2015-ig jó állapotba kell hozni a felszíni és felszín alatti vizeket, és fenntarthatóvá kell tenni ezt a jó állapotot. A VKI célkitűzést hazánk többek között Uniós támogatású projektek megvalósításával kívánja elérni. Ennek egyik részeként, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával, a Környezeti és Operatív Program (KEOP) keretében támogatott "Monitoring állomások automatizálása (Felszíni vizek)" című (KEOP-2.2.2/09-2009-0002) projektet valósította meg.