akadálymentes honlap 

Előzmények


A Víz Keretirányelv (VKI, 60/2000. EK) keretében a tagállamok részéről kitűzött cél a felszíni és felszín alatti vizek jó állapotának elérése, illetve ennek fenntarthatóvá tétele.


A vízügyi szakágazat jogszabály által (1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról /Vgt./) előírt kötelezettsége a vizek mennyiségi állapotának és változásának észlelése, mérése, nyilvántartása. Ebbe beletartozik a víz természeti (csapadék, lefolyás, tározódás) és társadalmi (vízkivétel, tározás, visszavezetés) körforgásának vízmérleg elvű számontartása, aminek egyik alapeleme a felszíni vizek hidrológiai adatait mérő észlelőhálózat folyamatos működtetése. A felszíni vizek monitoringjánál az állóvizek észlelésének fejlesztése is szükséges regisztráló műszerek alkalmazásával, egyes kijelölt állóvizeknél, illetve természetvédelmi szempontból kiemelkedő jelentőségű holtágaknál.


A VKI célkitűzést hazánk többek között Uniós támogatású projektek megvalósításával kívánja elérni. Ennek egyik részeként, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával, a Környezeti és Operatív Program (KEOP) keretében támogatott "Monitoring állomások automatizálása (Felszíni vizek)" című projektet valósította meg.


A beruházás során - a fenti célt szem előtt tartva - a projekt Kedvezményezettje, az Országos Vízügyi Főigazgatóság - Magyarország területén 141 helyszínen, felszíni álló és folyó vizeinken vízállás mérő állomásokat létesített nagyobb részt meglévő állomások felhasználásával, átépítésével, illetve új állomások építésével. A támogatás összege 260.664.385 Ft volt. Az elkészült állomások műszaki átadásai 2013.02.28-i nappal zárultak.