akadálymentes honlap 

Projekt célja


A felszíni vizek jelentősebb pontjain, törzshálózati elemeinél, az ország területén lefolyó vízmennyiségek folyamatos észlelésének megoldásával a megfelelő minőségű és rendszerességű hidrológiai adatok gyűjtéséhez, a mérési, észlelési folyamat megbízhatóságának növeléséhez monitoring hálózat kiépítése.


A vízrajzi hálózatban pontos és nagyszámú észlelési adat gyűjtése a VKI által előírt vízgyűjtő-gazdálkodás hidrológiai megalapozásához, valamint a globális éghajlatváltozásból adódó vízkészlet-változásra való felkészülés megalapozásához.


A részletes, szükség esetén gyors hidrológiai adatsorok gyűjtése az árvízi és vízminőség-védelmi haváriák előrejelzéséhez.


A tavak és holtágak vízrajzi észlelésével kapcsolatos feladat célja:


Védett természeti területeken elhelyezkedő tó víztestek, szentély jellegű holtágakon vízmércével és vízállás-regisztrálóval a változási adatok rögzítése.


A vízrajzi adatok alapján a tározási görbe felvételével az élőhely vízpótlásának, ökológiai egyensúly fenntartásának tervezése.